Het Koor

Het Westlands Dameskoor is opgericht op 8 augustus 1977. Op dit moment telt het 81 leden uit het Westland en verre omgeving.
De bekende dirigent Piet Struijk heeft 13 jaar de scepter over het koor gezwaaid.
In 1990 moest hij om gezondheidsredenen afscheid nemen.  Het koor kon zich gelukkig prijzen met de benoeming van de bekwame dirigent Hans de Wit en heeft onder zijn leiding al vele hoogtepunten bereikt . Het repertoire is veelzijdig. Klassieke, geestelijke, musical en hedendaagse werken staan op het programma. Aan de jaarlijkse kerst- en voorjaarsconcerten verleenden bekende solisten  medewerking zoals: Marco Bakker, Henk Poort, Ernst Daniël Smid, Robert Holl, Wilma Driessen, Marjon Lambriks, Margaret Roest en Francis van Broekhuizen. Naast de kerst- en voorjaarsconcerten treedt het koor op in zorgcentra en verleent medewerking aan kerkdiensten.
Hoogtepunten waren: Concerten in samenwerking met de andere koren van Piet Struijk in De Doelen te Rotterdam.  In 1994 maakte het koor een reis naar Polen waar in de omgeving van Duszniki vijf optredens werden verzorgd. Het 25 jarig jubileumconcert op 14 mei 2002 m.m.v. het Westlands Mannenkoor, bas-bariton Leo Geers en blaaskwintet Hi-Five.
Voorjaar 2006 werd een succesvolle concertreis naar Praag gemaakt. Het koor gaf een concert in de St. Nicolaaskerk aan het Oude Stadsplein en werkte mee aan een kerkdienst.
Ter gelegenheid van haar 30 jarig jubileum is op 26 april 2007 een concert in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk gegeven, waaraan o.a. sopraan Margaret Roest meewerkte.
Op 8 oktober 2008 heeft het koor medewerking verleend aan een E.O. televisieopname van het bekende programma “Nederland zingt” in de Hooglandse Kerk te Leiden. September 2011 werd een concertreis naar België gemaakt. Het koor zong daar in een mis in Ieper en Gent. In Ieper bracht het tijdens een indrukwekkende Last Post Ceremonie bij de Menenpoort enkele liederen a capella ten gehore. Hierbij waren tussen de 1000 en 1500 mensen aanwezig, onder hen velen uit Engeland en Canada. Het
35 jarig jubileumconcert op 19 april 2012 m.m.v. bariton Henk Poort en het Westlands Mannenkoor was een groot succes. In april 2015 vierde het koor met een feestelijk concert dat dirigent Hans de Wit 25 jaar voor het koor stond. Aan dit concert werkten mee; het Haags Kamer Orkest, de bekende bariton Ernst Daniël Smid en de sopranen Wilma Bierens en Marjolein de Wit.
Inmiddels heeft het koor twee CD’s op haar naam staan. De CD “Allround” werd in 1997 opgenomen m.m.v. de sopraan Margaret Roest, de pianist Joep Moonen, de organist Gerard Bal en het Westlands Mannenkoor. In 2004 werd de CD “Highlights”opgenomen waaraan  werd meegewerkt door panfluitist Mihai Puscoiu, sopraan Margaret Roest, Blaaskwintet Hi- Five en pianist Joep Moonen. Beide CD’s zijn opgenomen door Mirasound b.v. Amersfoort.
Het enthousiasme van de leden is groot.  De repetitieavonden worden trouw bezocht. Ook wordt de sociale kant niet vergeten, de koorleden leven met elkaar mee in vreugde en verdriet.